onsdag 7 juli 2010

arbetslösa konstnärer

Arbetslösa konstnärer funderar över om deras livsval härdar eller förgör dem men har druckit för mycket vin för att kunna avgöra. Arbetslösa konstnärer kan i stunden bara avgöra att de måste kissa.

Arbetslösa konstnärer vill egentligen vara levande legender men kan även tänka sig att bara vara legender. Problemet är att Arbetslösa konstnärer för närvarande bara är levande.


Inga kommentarer: